Comité 30 juni/1 juli Eindhoven

Eindhoven is één van de meest diverse steden van Nederland. In deze multiculturele samenleving draagt Stichting Comité 30 juni/1 juli Eindhoven in verbondenheid bij aan een gelijkwaardige samenleving. Een samenleving waarin de slavernijgeschiedenis wordt erkend en waarin er ruimte is voor de verhalen van alle groepen die bij deze geschiedenis betrokken zijn. We bieden een platform voor deze verhalen en faciliteren het dialoog erover.

Daarom streven wij ernaar om de bewustwording van het Nederlandse slavernijverleden en de doorwerking van deze geschiedenis in het heden regiobreed te vergroten. Dit doen wij door

  • Het organiseren van herdenkingsbijeenkomsten en vieringen op 30 juni en 1 juli, waarbij we aandacht besteden aan de slavernijgeschiedenis en de doorwerking ervan op de huidige samenleving.
  • Het organiseren van educatieve activiteiten zoals lezingen, workshops en schoolprojecten om de kennis over de slavernijgeschiedenis en de doorwerking daarvan in het heden te vergroten.
  • Het faciliteren van dialogen over het belang van de slavernijgeschiedenis voor de hedendaagse samenleving en het bespreken van oplossingen voor de problemen die voorgekomen zijn uit deze geschiedenis.

Beleid

Maar hoe pakken we dit aan? Om deze doelstellingen te bereiken, hebben we verschillende actiepunten geformuleerd. Deze actiepunten hebben betrekking op de verschillende activiteiten die we streven te organiseren en de manier waarop we ons inzetten voor een gelijkwaardige samenleving.

Het organiseren van herdenkingsbijeenkomsten en vieringen

We willen jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten en vieringen organiseren op 30 juni en 1 juli. Hierbij willen we aandacht besteden aan de geschiedenis van de slavernij en de gevolgen daarvan voor de hedendaagse samenleving. We willen verschillende groepen betrekken bij deze bijeenkomsten en vieringen, zodat er ruimte is voor verschillende perspectieven en verhalen.

Het organiseren van educatieve activiteiten

We willen educatieve activiteiten organiseren, zoals lezingen, workshops en schoolprojecten, om de kennis over de geschiedenis van de slavernij en de doorwerking daarvan in het heden te vergroten. We willen ons hierbij richten op een breed publiek, zoals scholen, studenten en andere geïnteresseerden. We willen hierbij samenwerken met experts op het gebied van de geschiedenis van de slavernij en de doorwerking daarvan in het heden, om zo de meest actuele en relevante kennis te kunnen delen.

Het faciliteren van debatten en discussies

We willen debatten en discussies faciliteren over de relevantie van de geschiedenis van de slavernij voor de hedendaagse samenleving. Hierbij willen we de verschillende perspectieven en verhalen betrekken, en op zoek gaan naar oplossingen voor de problemen die voortkomen uit deze geschiedenis. We willen hierbij ook aandacht besteden aan de rol van de stad Eindhoven in deze geschiedenis, en hoe deze geschiedenis doorwerkt in de huidige samenleving van Eindhoven.

Het bieden van een platform voor verhalen

We willen een platform bieden voor de verhalen van alle groepen die bij de geschiedenis van de slavernij betrokken zijn. Dit doen we onder andere door het organiseren van bijeenkomsten en het faciliteren van debatten en discussies. Ook willen we een online platform opzetten waarop mensen hun verhalen kunnen delen en met elkaar in gesprek kunnen gaan. We willen hierbij aandacht besteden aan de diversiteit van perspectieven en verhalen, en zorgen dat alle stemmen gehoord worden.

Gedeelte van het bestuur en de werkgroep voor Keti Koti / Kadena Kibra 2023

Vlnr:
Arantja Rosalina – penningmeester Comité, werkgroep Communicatie
Marieke Stam – werkgroep 30 juni & 1 juli
Roger Vrede – werkgroep 1 juli & Communicatie
Patricia Abdoel – secretaris
Saida Vianen – voorzitter
Gerard Wijngaarden – algemeen bestuurslid & werkgroep 30 juni
Martha Kort – algemeen bestuurslid

Niet op de foto:
Henrie Fleur – werkgroep 1 juli

Foto: Eddie Mol