Eindhoven heeft Het eerste beleidsplan dat het koloniale verleden erkent ✊🏾

Eindhoven is de eerste gemeente die het koloniale verleden en de doorwerking in het heden in haar beleidsplan diversiteit heeft opgenomen. Daarmee hebben wij als Eindhoven de primeur.

Comité 30 juni/1 juli is samen met o.a. Radar één van de partijen die de afdeling Diversiteit van de gemeente heeft geholpen met het schrijven van het plan, en mocht dit onderdeel van het plan en het belang ervan aan de raadsleden toelichten.

Het raadsvoorstel is uiteindelijk aanvaard met 42 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Dan witte geit.


/

/