Comité 30 juni / 1 juli is een feit! ✔

Samen met de Gemeente Eindhoven, Gisèle Mambre (gemeenteraadslid GroenLinks), Eindje0Filter en met behulp van bewoners van de Eindhovense gemeenschap, werd door 8 van deze bewoners de stap gezet om rondom het vrij zijn van slavernij de awareness te doen vergroten door inwoners van de regio bekend te maken met de geschiedenis van nazaten van tot slaaf gemaakten.

Ruimte geven voor rouw – zelfs als dit niet van jou persoonlijk is, maar om wat je ouders of voorouders hebben doorgemaakt – en eren dat het onderdeel is van ons. Educatie geven over de aanleiding van de herdenking is hierbij een fundament. Samenkomen en samen vieren is heel belangrijk voor onze toekomst.

Er werd initiatief genomen om Keti Koti / Kadena Kibra georganiseerd door een werkgroep, en om deze werkgroep te kunnen ondersteunen en dit topic duurzaam op de Eindhovense agenda te krijgen werd Stichting Comité 30 juni/1 juli opgericht.

Het bestuur bestaat uit:
Saida Vianen – voorzitter
Patricia Abdoel – secretaris
Arantja Rosalina – penningmeester
Gerard Wijngaarden – algemeen bestuurslid
Martha Kort – algemeen bestuurslid